Schreeuwplaatsen

Tijdens mijn uitwisseling van een half jaar in Gent ontwikkelde ik schreeuwplaatsen voor de burgers van deze stad. Ik heb een kaart gemaakt met vijf routes die lopen vanuit het centrum naar afgelegen plaatsen aan de rand van de stad. Daar heb ik podia geïnstalleerd waar op je kan gaan staan schreeuwen zonder iemand tot last te zijn. Door publieke ruimte te maken om te schreeuwen en het zo op te nemen in het bestemmingsplan van de stad, ontstaan er kanalen via welke de angst en
frustratie kunnen worden geuit, om zo terug te stromen in de omgeving.

Screamingplaces

During my six months exchange period in Ghent, I developed Screamingplaces for the citizens of this city. I made ​​a plan with five routes that run from the center to remote places on the city's outskirts. I've installed stages on which one can stand and scream freely and uninterruptedly, without scaring anyone. By making public spaces available for screaming, and integrating these in the city plan, channels are created through which fear and frustration can be expressed, and allowed to flow back into the environment.