Hallo,

Om een omschrijving te maken van mijn ambitie als kunstenaar neem ik een voorbeeld van een situatie die ik heb meegemaakt op mijn werk.

Ik zat daar in een serieuze vergadering. Mijn collega’s probeerde op een krampachtige manier hun standpunten naar voren te brengen bij de teamleiders. Het ging er vooral over dat ze vonden dat ze er echt niet meer taken bij konden hebben. De teamleiders probeerde inzicht te verschaffen bij de werknemers waarom het wel moest. Toen een collega heel onopvallend tussendoor haar kopje thee in probeerde te schenken viel de dop in haar kopje. Op dat moment veranderende alles. De gespannen gezichten klaarde op en iedereen moest ontzettend lachen.

Naar dat gevoel ben ik op zoek in mijn werk. Het is een ongelukje maar ik denk dat de kracht van zo’n moment wordt onderschat. Onvoorziene situaties kunnen naar mijn idee de sfeer dusdanig veranderen dat men anders gaat nadenken en plotseling in staat zijn om op een meer ontspannen manier met elkaar om te gaan. Een zogenaamd ongelukje hoeft dus helemaal niet zo verkeerd te zijn.

Deze gedachte loopt als een rode draad door mijn werk. Mijn aanpak is vaak dat ik het bekende anders probeer te draaien zodat men er weer opnieuw en op een andere manier naar gaat kijken. Originaliteit vind ik belangrijk. Met een frisse beeldtaal en speelse werkwijze stap ik door mijn artistieke carrière als een tragikomische held.

Maarten

Hello,

To give a description of my ambition as an artist I take an example of a situation that I have experienced in my work.

I sat there in a serious meeting. My colleagues tried in a spasmodic way to express their views at the team leaders. The main subject was about that they felt they really could not do more tasks upon their normal work. The team leaders tried to provide insight to the workers why they had to. In between acolleaguevery inconspicuous try to pour a cup of tea but then the cap fell into her cup. At that moment the tense faces brightened and everyone had a laugh.

I really think the power of an accident is easily underestimated. Unforeseen situations can change the atmosphere so that one will think differently and suddenly be able to deal with each other in a more relaxed way. 

Maarten